Sunday, April 20, 2014

กำหนดการ จัดแสดงโครงงานวิศวกรรม , EEG491 , EEG492 , Proposal 2/2556

1. กำหนดการจัดแสดงโครงงานวิศวกรรม(EEG492)  วันที่ 2 พ.ค. 2557
     (นศ.ทุกคนต้องเข้าร่วมจัดแสดงและให้นศ.จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้เช่น สายพ่วงไฟฟ้ามาเอง และ
โปรเตอร์ตามรูปแบบที่กำหนดให้เท่านั้น  หลังจัดแสดงเสร็จให้นำส่งโปรเตอร์ไปเก็บไว้ที่พี่น้อย)

2. กำหนดการสอบ EEG492  2/56 วันที่ 19 พ.ค. 2557 
3. กำหนดการสอบ EEG491  2/56 วันที่ 20 พ.ค. 2557

4. กำหนดการสอบเสนอหัวข้อโครงงาน Proposal 2/56  วันที่ 21 พ.ค. 2557

Wednesday, March 26, 2014

เลื่อนการประชุมนักศึกษาการเตรียมโครงงานวิศกรรมไฟฟ้า EEG491

เลื่อนการประชุมนักศึกษาการเตรียมโครงงานวิศกรรมไฟฟ้า EEG491 ในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557

ส่วนนักศึกษาที่อบรม proposal และโครงงานวิศกรรมไฟฟ้า EEG492 เข้าอบรมในเวลาตามปฏิทิน ตามปกติ

Wednesday, February 5, 2014

กำหนดการอบรมโครงงาน 2/2557

กำหนดการอบรมโครงงาน 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2/2557

**ให้นักศึกษาเข้าอบรมทุกครั้ง  ขาดการเข้าอบรมจะมีผลต่อคะแนน

Wednesday, December 11, 2013

ใบข้อเสนอแนะ ภาคการศึกษา 1/2556

ใบข้อเสนอแนะอยู่ในแทป Comment

Thursday, November 28, 2013

ประกาศ โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า2 EEG492 1/2556


กำหนดจัดงานนิทรรศการโครงงานวิศวกรรม 1/2556 วันที่ 6 .. 2556 สิ่งที่ให้นศ.จัดเตรียมเพื่อแสดงผลงาน


1. จัดทำโปรเตอร์สำหรับแสดง
2. นำส่งไฟล์ข้อมูลโปรเตอร์ทางเมล์ (โดยส่ง3ไฟล์นามสกุล) ส่งมาที่ thaiwat.k@gmail.com (.กฤษฏา) บันทึกชื่อไฟล์โปรเตอร์ดังนี้เท่านั้น

รหัสโครงงาน.jpg

รหัสโครงงาน.pdf

รหัสโครงงาน.pub(publisher file)


3. จัดเตรียมสายไฟพ่วงมาเอง(ถ้าต้องใช้ในวันแสดงฯ)


4. เซ็นชื่อเข้าร่วมงานทุกคนที่ส่วนกลางของคณะฯ(และที่พี่น้อยเฉพาะภาควิชาไฟฟ้า)


5. หลังจบงานแสดงเสร็จให้นศ.นำผลงานพร้อมทั้งโปรเตอร์ มาส่งที่พี่น้อย 5-1406 (ในวันงาน)

ติดตามกำหนดการโดยละเอียดอีกครั้ง