Monday, January 26, 2015

กำหนดการอบรมโครงาน


 
 
 
 
1.นศ.ภาคในเวลาราชการให้เข้าฟังทุกครั้งตามตาราง (เช็คชื่อผู้เข้าฟัง)
2.นศ.ภาคนอกเวลาราชการให้คอยติดตามดูทางVDO บันทึกการบรรยาย(เช็คชื่อตามการเข้าไปดูVDO)